บจก.เอสพีดี2014  
ประกอบกิจการโรงแรม
204/89 หมู่ 6 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรติดต่อ: 053230261

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่ง :  รปภ
รายละเอียด
  สถานที่ปฏิบัติงาน :  โรงแรม เอบูทีค จังหวัด : 

  ตำแหน่ง :  พนักงานต้อนรับ
รายละเอียด
  สถานที่ปฏิบัติงาน :  โรงแรม เอบูทีค จังหวัด :