รายละเอียดงาน
  ชื่อตำแหน่งงาน : แม่ครัว  
อัตรา : 1 เงินเดือน :
ลักษณะงาน: ทำอาหารให้ลูกค้า ดูแลที่เกี่ยวข้องกับครัว
ระดับการศึกษา : ทุกระดับ
สวัสดิการ :
เพศ : 1.หญิง
คุณสมบัติ : 1.พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้
2.ทำอาหารไทยได้
3.ทำงานเป็นกะได้
4.มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา รักความสะอาด
สถานที่ : บริษัท เบญจศิริลานนา จำกัด จังหวัด : เชียงใหม่
วิธีการรับสมัคร : 1. สมัครผ่าน jobthailand.com
2. เขียนใบสมัครด้วยตัวเองตามที่ตั้งบริษัท
3. granaryresort@yahoo.com
หมายเหตุเพิ่มเติม :
จัดเก็บ ส่งใบสมัคร  บริษัท เบญจศิริลานนา จำกัด  
ธุรกิจรีสอร์ท มีบ้านพัก 9 หลัง เป็นบ้านไม้สักทรงยุ้งข้าว ติดแม่น้ำปิง
120/1 หมู่ 6 ถ.สันผีเสื้อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรติดต่อ: 0863909793

ประกาศงานของบริษัท บริษัท เบญจศิริลานนา จำกัด ล่าสุด

  ตำแหน่ง :  แม่ครัว
รายละเอียด
  สถานที่ปฏิบัติงาน :  บริษัท เบญจศิริลานนา จำกัด จังหวัด :  เชียงใหม่

  ตำแหน่ง :  พนักงานต้อนรับ
รายละเอียด
  สถานที่ปฏิบัติงาน :  บริษัท เบญจศิริลานนา จำกัด จังหวัด :  เชียงใหม่

งานอื่นๆของบริษัท บริษัท เบญจศิริลานนา จำกัด