รายละเอียดงาน
  ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน: 1 ควบคุมดูแลคลังสินค้า การจัดการภายในทั้งหมด 2 ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบ 3 รับสินค้า - ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ Spec ที่สั่งซื้อ และตรงตามใบ PO 4 ตรวจเช็ค STOCK คงเหลือ จัดทำใบขอซืื้อ 5.วางแผนการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม
2.เบี้ยขยัน
3.โบนัส
4.ชุดฟอร์ม
5.ค่าอาหาร
6.ค่าเดินทาง
7.วันพักร้อน
เพศ : 1.ชาย
2.หญิง
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิงอายุ 28ปีขึ้นไป
2.มีความสามารถในการจัดระบบและจัดลำดับความสำศัญ
3.มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ตัดสินใจ
4.มีประสบการณ์ทำงานออย่างน้อย 2-3 ปี
สถานที่ : โอคายาม่า เซอิโกะ จังหวัด : ระยอง
วิธีการรับสมัคร : 1. สมัครผ่าน jobthailand.com
2. shunxiang_liu@hotmail.com
หมายเหตุเพิ่มเติม :
จัดเก็บ ส่งใบสมัคร  โอคายาม่า เซอิโกะ  
บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ
7/248 ม.6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
เบอร์โทรติดต่อ: 038-015923

ประกาศงานของบริษัท โอคายาม่า เซอิโกะ ล่าสุด

  ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียด
  สถานที่ปฏิบัติงาน :  โอคายาม่า เซอิโกะ จังหวัด :  ระยอง

  ตำแหน่ง :  sale
รายละเอียด
  สถานที่ปฏิบัติงาน :  โอคายาม่า เซอิโกะ จังหวัด :  ระยอง

งานอื่นๆของบริษัท โอคายาม่า เซอิโกะ